Hem

Vägglössen har ökat explosionsartat de senaste 20 åren och vi drar hem dem från utlandsresor och begagnade möbler.

– Ökningen har varit markant – för 10-16 år sedan fanns knappt vägglöss, nu har vi 13-15 000 saneringar per år

– Typiska fallen är lägenheter, hotell och vandrarhem.

LUSAKUTEN

 

If there's something strange in you neighborhood

Who you gonna call? LUSAKUTEN

If there's something weird

And it don't look good

Who you gonna call? LUSAKUTEN

I ain't afraid of no BUG

I ain't afraid of no BUG

If you're seeing things running through your head

Who you gonna call? LUSAKUTEN

An invisible BUG

Sleeping in your bed

Who you gonna call? LUSAKUTEN

I ain't afraid of no BUG

I ain't afraid of no BUG

Who you gonna call? LUSAKUTEN

If you're all alone

Pick up the phone

And call LUSAKUTEN

I ain't afraid of no BUG

I hear it likes the girls

I ain't afraid of no BUG

Yeah yeah yeah yeah

Who ya gonna call? LUSAKUTEN

If you've had a dose of a freaky BUG baby

You better call, LUSAKUTEN

Copyright © All Rights Reserved